Kulturministern i flyktingmöte med Röda korset Gotland

4:28 min

Vilken hjälp kan frivilligorganisationer få för att integrera flyktingar på Gotland och vilket ansvar har staten? Det diskuterades i Gråbo på onsdagförmiddagen.

- Vi kan inte ta för givet att frivilliga fortsatt ska göra den här stora skillnaden, sa Alice Bah Kuhnke efter mötet.

Kulturministern säger att hon vill öka stödet till frivilligorganisationer som hjälper nyanlända. Gotland har sedan i höstas tagit emot över 800 flyktingar och frivilliga jobbar på hela ön med både akut hjälp och sociala aktiveter.

Utan frivilligorganisationer hade de här personerna inte fått vinterkläder eller svenskundervisning. Ska det behöva vara så?

- Ja och nej. Staten ska garantera människors rättigheter. Tyvärr lever vi inte i alla delar upp till att möta människors rättigheter och behov och då är det fantastiskt att det finns organisationer som vill säkerställa dessa rättigheter, säger kulturministern.