Karl Johans skola planerar att bygga nytt

Enligt skolans rektor Lena Boström pågår nu samtal om bygget.

Men ännu är inga beslut är fattade. Anledningen till nybygget är att den nuvarande byggnaden har omfattande tekniska brister som måste åtgärdas.