Tyresö kritiserar Arbetsförmedlingens plan

1:34 min

Sämre service för de arbetslösa och ett statligt svek mot kommunen. Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M)riktar hård kritik mot att Arbetsförmedlingen flyttar från kommunen.

– Arbetsförmedlingen och andra statliga myndigheter finns till för att nå de människor som står längst ifrån jobb och på annat sätt är i utanförskap, säger Fredrik Saweståhl och fortsätter:

– Ju krångligare man gör det för de människorna att ha kontakt med myndigheterna ju svårare är det att få dem tillbaka till jobb. Därför behöver man ha en lokal närvaro.

Han menar att om Arbetsförmedlingen stänger sitt kontor i Tyresö kommer det att drabba dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Men Jesper Eliasson, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland menar att man inte kommer lämna någon i sticket. Det här är ett sätt att bli mer mobila och kunna hjälpa de arbetssökande på ett annat sätt, menar han.

– Vi har inte på något sätt för avsikt att lämna Tyresö. Men det är inte nödvändigt med fysiskt kontor, säger han.

2019 ska Arbetsförmedlingen vara klar med sin omstrukturering. Då ska det finnas 15 kontor i hela länet. Tyresö kommer att tillhöra kontoret i Haninge.

Samtidigt påpekar Jesper Eliasson att det inte alls är säkert att alla de föreslagna kontoren kommer att stänga. Det beror på vad som händer i omvärlden, berättar han.