Linköping

Linköpings universitet satsar på forensisk vetenskap

2:24 min

Linköpings universitet gör en storsatsning på forensisk vetenskap och kallar det för sitt nya strategiområde. Totalt avsätts två miljoner kronor årligen.

Eftersom Nationellt forensiskt centrum är placerat i Linköping anses forskningen vid Linköpings universitet vara nationellt ledande, men även ligga bra till internationellt. Strategiområdet ska samla forskare inom fältet både i Sverige och omvärlden. Bland annat ska man undersöka avlidna människor och titta närmare på varför antidepressiv medicin fungerar olika bra på olika personer. 

Bland människor som begått självmord finns fler som har en genetisk avvikelse som gör att de omsätter läkemedel mot depression mycket snabbare och att medicinen därför får mycket mindre effekt.

– De levande kan lära av de döda, kan man säga. Vi undersöker dödsfall och kan applicera kunskaperna på vården av levande människor, säger professorn i klinisk farmakologi Ylva Böttiger, som ser fram emot att få utveckla forskningsområdet.

– Det är bra att få medel till att nätverka, att flera forskare träffas och hittar nya samarbetsområden, säger hon.

Redan idag finns ett samarbete inom Norden och med Australien.