Isbrytaren Oden bryter ny miljömark

1:41 min

Isbrytaren Oden är världsunik då hon som första fartyg redan idag uppfyller framtidens miljökrav och det med god marginal. Det gör man tack vare ett helt reningssystem för avloppsvatten.

Enligt krav som kommer om några år så ska kvävet reduceras med 70 procent och fosfor med 80 procent på avfall som ska pumpas ut i havet.

Testkörningar under vintern här i Bottenviken med 80 personer på Oden visar att fartygets reningsverk klarar kraven med god marginal. Det har gjort att Oden som första fartyg fått en certifiering på området.

– Ja, tillverkaren har under ett par veckor testat och tagit prover som skickats in och kontrollerats, säger Markus Hillberg, teknisk chef på isbrytaren Oden.

Allt avfall från toaletter, duschar, kök, tvättmaskiner och andra avlopp ombord hamnar i den nya reningsanläggningen, som fungerar som de kommunala reningsverken på land.

– Det är en anläggning som tillverkaren har testat och kommer att med marginal klara krav som kommer att införas för stora fartyg om några år, säger Markus Hillberg.

Efter att avloppet har cirkulerat i reningsanläggningens alla steg så kan vattnet pumpas över bord. Då är det så rent och bakteriefritt att det skulle gå att dricka hävdar andre maskinist Martin Hahne.

– Ja, men det är inte många som skulle våga prova, de flesta är för klökmagade, men ja, jag skulle kunna dricka det.