Öppet brev från IVA-sköterskorna

De 24 IVA-sjuksköterskor som sagt upp sig i protest mot arbetstidsvillkoren på avdelningen har nu skickat ett öppet brev till Region Skånes politiker och Centralsjukhuset i Kristianstad.

De påtalar att det arbetsgivaren nu inte har särskilt lång tid på sig att lösa den här konflikten och att den ännu inte är löst.

"Vårt förslag på kvotering ligger i nivå med den tidigare gällande arbetstidsmodell som sades upp vid årsskiftet 2009-06-02. Vi hade alltså en hälsosammare arbetstid år 2009 jämfört med år 2016, det är inte åt det hållet utvecklingen bör gå. Vårt förslag ligger i nivå med flera andra arbetsplatser i landet exempelvis Universitetssjukhuset i Lund, Halmstads sjukhus, Karolinska sjukhuset i Huddinge och Sahlgrenska sjukhus i Göteborg m.fl. Det sistnämnda har i dagarna erbjudit sin personal 31 timmars arbetsvecka. Det är alltså inget orimligt förslag vi vill diskutera. Vi 24 intensivvårdssjuksköterskorna är fortfarande beredda på att diskutera vårt förslag med arbetsgivaren. Men tiden tryter, vi intensivvårdssjuksköterskor står fast vid våra uppsägningar och redan i slutet på april lämnar de första intensivvårdssjuksköterskorna sina tjänster och i juni slutar resten om inte arbetsgivaren visar sig villig till en lösning", skriver sjuksköterskorna bland annat i sitt öppna brev.