Samarbete maxar kulturen i äldrevården

1:57 min

För att ge seniorer mer kultur i äldrevården samarbetar nu socialförvaltningarna i länet med kommunernas kulturförvaltningar.

Den regionala satsningen "Kultur För Livet" lutar sig mot forskning som visar att rika kulturaktiviteter ger positiva effekter på hälsan för äldre.

I Falkenberg arbetar Helen Tovinger från Kulturförvaltningen tillsammans med Karin Rydén från den seniora mötesplatsen Mölle, för att stärka kulturen i äldreomsorgen:

– Vi river murar och jobbar förvaltningsöverskridande och det har historiskt sett inte varit så vanligt, konstaterar Karin Rydén.

– Om man ser kultur som en väg till hälsa och välbefinnande så måste det ju vara ett samarbete mellan dessa två förvaltningar, säger Helen Tovinger.

Sedan årskiftet samverkar alla hallandskommuners kulturförvaltningar och äldreomsorg för att stärka kulturutbudet.

Dessutom representeras varje kommun av två personer i den samlade region- och kommungruppen, REKO.

Region Halland bidrar med 600 000 kronor och kommunerna ska i motsvarande grad satsa lika mycket på kulturen. Det kan handla om konst, litteratur och musik, film eller scenkonst, formgivning och arkitektur. 200 fler kulturprogram ska det bli, utifrån de äldres önskemål.

– Att ett plus ett blir tre, det gillar vi, säger Karin Rydén, från socialförvaltningen i Falkenberg.