Rekrytering pågår för att lösa hemvården i Norrby i Örebro

0:59 min

För lite personal och stora brister i stödet från chefer. Det är huvudskälet till att vården av de gamla på norr i Örebro inte fungerat som den ska.


Camilla Andersson är nytillträdd områdeschef för hemvården i Örebro kommun och hon säger att problemet har berott på både långa och korta sjukskrivningar inom personalgruppen och att det också varit stora svårigheter att hitta personer som kunde hoppa in på korta vikariat.

Efter att hon tillträdde tjänsten nu i vår så har hon prioriterat hemvården i Norrby och tillsätta de vakanser som uppstått.

-Vi har haft annonser ute och vi har en god tillströmning på personer som sökt tjänsterna, säger hon.

Det har dessutom varit svårt för chefer att vara ett stöd för personalgruppen eftersom det hela tiden handlat om att lösa bemanningen för dagen. Nu har flera chefstjänster satts till för området och det gör att planeringen och framförhållningen också blir lättare att sköta, menar Camilla Andesson.