Jönköpings län

Många brister i brandskyddet på asylboenden

2:17 min

Dörrar som inte går att öppna och utrymningsplaner som inte stämmer - det är några av bristerna i brandskyddet som funnits på asylboenden och HVB-hem i länet.

Brandskyddet på landets asylboenden och HVB-hem för ensamkommande barn har många brister, visar en granskning som Sveriges Radio gjort. Flera av bristerna bedömdes som så allvarliga att de behövde rättas till omgående.

Bristerna har handlat om allt ifrån urkopplade larm till dörrar som inte går att öppna, en sak som kan få förödande konsekvenser, enligt Andreas Melin som är brandmästare i Jönköpings kommun.

– Det här handlar om människor som kanske inte känner igen lokalen de första nätterna, och då handlar det om att kunna leda ut människorna rätt väg. Kan man då inte öppna dörren som skylten hänvisar till så är det en allvarlig brist, säger han.

När P4 Jönköping granskat räddningstjänstens tillsynsrapporter ute på asylboenden och HVB-hem i länet visar det sig att på 17 kontrollerade boenden så är det bara tre som inte fått en enda anmärkning på brandskyddet. Hos de övriga boendena har totalt 53 anmärkningar gjorts, 31 av anmärkningarna, alltså mer än hälften, bedömdes som så allvarliga att de behövdes rättas till omgående eller inom en viss tid.

Bristerna handlade bland annat om utrymningsplaner som inte stämde, brandsläckare som saknades, utrymningsvägar som var blockerade och dörrar som inte gick att öppna. På flera ställen i länet hade larm kopplats ur och rökdetektorer täckts över av de som bor där för att de skulle kunna röka utan att larmet gick. Det har man också varit med om på Centria Hospitality i Jönköping där ungefär 100 asylsökande bor, berättar John Alvarsson från Migrationsverket som är teamledare där.

– Det har förekommit i våra boenden också och då är det viktigt att vi, med tolk, försöker få dem att förstå att de sitter där för deras skull, säger han.

På asylboendena och HVB-hemmen i över 75 kommuner i landet, som Sveriges Radio granskat, visar det sig att mer än hälften fått anmärkningar om allvarliga brister i brandskyddet.

Många av boendena har fått anmärkningar på samma slags brister, som uppkilade branddörrar och utrymningsplaner som inte stämmer. Men Andreas Melin på räddningstjänsten i Jönköping tror inte att brandskyddet på flyktingboenden skulle vara sämre än andra verksamheter bara för att de fixats fram snabbare.

– När det går snabbt kan möjligtvis verksamhetens organisation och kontrollsystem hänga efter, men det tror jag att de hämtar hem. Fastighets- och byggnadsfrågor har man utrett innan man börjar flytta in, säger Andreas Melin.