Inkludering

Nyanlända som lider av psykisk ohälsa ska fångas upp tidigare

0:37 min

Mittuniversitetet och regionen ska bli bättre på att fånga upp flyktingar som lider av psykisk ohälsa. Många riskerar att stöta på hinder om de inte får hjälp i tid.

Så många som var fjärde flykting som tar sig till Sverige lider av psykisk ohälsa. Inte sällan har de genomgått flera olika trauman och fortsätter må dåligt långt efter att de hamnat i säkerhet i Sverige.

Nu ska det bli lättare att identifiera vilka personer som lider av psykisk ohälsa. Mittuniversitetet och regionen utvecklar en metod för bedömning av psykisk ohälsa hos nyanlända.

Johanna Thomtén, universitetslektor i psykologi på Mittuniversitetet, deltar i arbetet.

– Det blir väldigt bakvänt om vi ska lägga resurser på hur människor ska ta sig till studier, arbete och inkludering i samhället om de inte ens orkar. De tar sig kanske inte ens upp ur sängen, säger hon.

Hur ligger ert arbete till idag?

– Vårt arbete befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, vi jobbar mycket på att få till stånd ett samarbete med regionen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Snart ska vi ut och börja jobba med bedömningen och bestämma hur vårt behandlingsprogram ska se ut.