Påstått hotfulla politiker i Mariestad

1:05 min

Huvudskyddsombudet för miljö- och byggnadsförvaltningen i Mariestad slår nu larm om otrygghet och dålig psykosocial arbetsmiljö. Problemet påstås vara politiker som pressar tjänstemännen.

"De anställda upplever sig utsatta för stress, påtryckningar, hot, nedsättande kommentarer och känner sig otillräckliga, otrygga och motarbetade".

Så skriver huvudskyddsombudet i ett brev till kommundirektören i Mariestad och i en kopia till Arbetsmiljöverket.

Kärnan i brevet är att politiker påstås lägga sig i tjänstemännens arbete för mycket och att politikerna också sätter press på personalen att jobba snabbare - annars hotas det med organisationsförändringar, enligt skyddsombudet.

"Lagstiftningen som miljö- och byggnadsförvaltningen jobbar utifrån har beslutats av riksdag och/eller EU, den är inte någon rekommendation som politikerna i kommunen kan ändra på", står att läsa i skrivelsen.

Politiker påstås också ha uttalat sig kränkande och nedsättande om personalen - något som ska ha gjort att personalen "tappar anseendet hos verksamhetsutövare och kommuninnevånare".

Skyddsombudet kräver nu att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.

Kommunalrådet i Mariestad, Johan Abrahamsson (M), medger att det finns en frustration över att handläggningen av en del bygglovansökningar tar onödigt lång tid, enligt hans sätt att se det.

– Bara för att det står i PBL att man har rätt till tio veckor så betyder det inte att vi behöver ha tio veckor. Enkla bygglov ska gå fort, svåra bygglov ska få ta längre tid. Vi måste särskilja vad som är ett enkelt och svårt bygglov, säger Abrahamsson.

På det sättet medger han att det ligger något i kritiken om att det finns en press från politikerhåll.

– Vi vill snabba upp de ärenden som går. Eftersom bygglov är en av få avdelningar i kommunen som genererar stora intäkter har vi ställt oss frågan: Varför har man inte anställt en eller två personer till?

Politiker påstås också ha uttalat sig kränkande och nedsättande om personalen på förvaltningen, skriver skyddsombudet.

– Det får stå för henne. Jag väljer att inte kommentera det.