Regeringen satsar på språk i nya budgeten

Det blir en stor satsning på språk i regeringens nya budget - studieförbund och folkhögskolor får 97 miljoner kronor, framförallt för att ge asylsökande svenskakunskaper och tio miljoner till biblioteken att köpa in böcker på andra språk än svenska.

Kulturområdet, som inkluderar kultur, medier, trossamfund och fritid, får ett tillskott på 113 miljoner kronor. Särskilt satsas det på folkbildning: sammanlagt 97 miljoner kronor, att jämföra med det tidigare beloppet 50 miljoner kronor. Bland annat föreslår regeringen, i propositionen Vårändringsbudget för 2016, att 72 miljoner kronor ur kulturbudgeten avsätts för Studieförbundens språkundervisning för nyanlända. Även folkhögskolorna tillförs 25 miljoner kronor extra i samma syfte.

Enligt TT menar David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden, att satsningen är bra men inte tillräcklig:

– Vi har byggt upp en stor organisation som har kunnat möta behovet, men det är och kommer att bli ännu större, säger han.

Dessutom anslår regeringen 10,5 miljoner kronor extra till landets folkbibliotek, en satsning som blev känd i förra veckan. Pengarna avsätts för att "stödja folkbibliotekens verksamhet och för inköp av bland annat litteratur", skriver regeringen.

– Vi ser det här som ett erkännande för folkbibliotekens enträgna arbete för att ställa om sitt arbete när flyktingströmmarna kom, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg till TT.

Vårbudgeten rymmer även ett extra anslag på 500 000 kronor för att tillgängliggöra samhällsinformation och lättläst litteratur för grupper med andra modersmål än svenska, liksom 21 nya miljoner till utbildningsplatser inom kontakttolkutbildningen.

Regeringen avser även stötta "regionala projekt om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter" under ledning av Forum för levande historia, som därför får 3,5 miljoner extra.