Näringsliv

Utbyggnaden står stilla i Storlien

3:48 min

Utvecklingen står och stampar i Storlien sedan flera år. Först när ett nytt avloppsreningsverk byggs 2018 kan utbyggnaden av stugor och butiker ske. Frustrationen bland företagare på orten är stor.

Sedan flera år står utvecklingen still i Storlien. 300 tomter som kan bebyggas står orörda och butiksägare väntar på klartecken från Åre kommun.

Men det dröjer. Så länge inte ett nytt avloppsreningsverk byggs kan ingen utbyggnad ske. Dagens reningsverk har inte kapacitet att möta en utbyggnad.

Vi har i alla fall förlorat fem år.

Ronny Juhlin, som driver flera företag i Storlien, tycker att Åre kommun har agerat alldeles för långsamt.

– Vi har i alla fall förlorat fem år, säger han.

Just nu ligger frågan om ett nytt avloppsreningsverk hos miljöprövningsdelegationen i Härnösand. Här har ärendet legat i två år och ett beslut fattas förmodligen efter sommaren.

– Vi har haft en stor mängd ärenden samtidigt som personalomsättningen varit hög. Vi har inte fått de resurser vi behöver från länsstyrelsen, säger Joakim Kruse, ordförande i miljöprövningsdelegationen.

Lena Flaten, krögare i Storlien, betonar också att orten är beroende av ett nytt avloppsreningsverk.

– Utan det kan vi inte utveckla våra verksamheter och vi är ju beroende av turismen, säger hon.