برخورد خدمات پزشکی با مبتلایان به سرطان پستان نابرابر است

1:19 min

به گفته سازمان ملی انجمن سرطان پستان، ارائه خدمات پزشکی برای شهروندانی که از سرطان سینه رنج می برند نامناسب است. این سازمان خواهان برابری بیشتر در زمینه ارائه خدمات به بیماران در تمام کشور است.

نظام بهداشتی کشور فاقد یک برنامه فراگیر ملی برای زنانی ست که دچار سرطان پستان هستند و همچنین کیفیت خدماتی که شهروندان دریافت می کنند و دسترسی انها به روشهای جدید درمانی در سراسر کشور یکسان نیست. به همین دلیل انجمن سرطان پستان خواهان نام نویسی عمومی بیماران است.

الیزابت لیدبرینک، تومورشناس و پزشک می گوید:« با این نام نویسی، می توان اطمینان حاصل کرد که تمامی بیماران خدمات یکسانی دریافت می کنند و به کسی در نقاط دیگر کشور کم توجهی نمی شود. چرا که برای این گروه از بیماران کارهای زیادی می توان انجام داد.»

نزدیک به ۵۰۰۰ نفر در سراسر کشور دچار سرطان سینه پیشرفته هستند و در طول سال گذشته چندین داروی جدید به بازار آمده است که در جلوگیری از پیشرفت برخی از انواع این سرطان موثر بوده است.