75 miljoner till landstinget i regeringens vårbudget

Landstinget Västmanland får nästa år 75 miljoner kronor från den förstärkning på 10 miljarder som ska gå till kommuner och landsting de kommande åren.

Hans Jansson landstingsråd för Vänsterpartiet säger att det är bra med ett generellt statsbidrag som inte är öronmärkt för några specifika projekt.

För länets kommuner så rör det sig om 260 miljoner kronor i extra anslag nästa år och som regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet presenterade i sin vårbudget idag.