Vårbudgeten: Så mycket ska fördelas i Kalmar län

1:30 min

På onsdagen presenterades regeringens vårbudget. Regeringens största satsning är på tio miljarder och ska årligen fördelas på kommun och landsting från och med nästa år.

På plats för att presentera regeringens vårbudget var i dag i Kalmar Helen Helmmark Knutsson (S), som är minister för högre utbildning och forskning. Den största satsningen i budgeten är på 10 miljarder kronor som årligen ska fördelas på kommun och landsting från och med nästa år.

Extratillskottet i budgeten vill regeringen ska hjälpa kommuner och landsting att möta det ökade trycket på välfärden i samband med asylmottagandet. Därmed ska fler kunna anställas inom välfärden, som sjukvård, skola och omsorg.

– Det kommer att göra stor skillnad. Framförallt så är vi oerhört glada att pengarna är generella, alltså att vi får bestämma själva vad vi tycker är viktigast och sätta resurserna där, säger socialdemokraten Lasse Johansson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden på Kalmar kommun.

Totalt fördelas från och med nästa år 385 miljoner i Kalmar län varav 85 miljoner går till landstinget i Kalmar län och 300 miljoner till länets kommuner. Kalmar kommun tilldelas 38 miljoner och år.

Detta finansieras enligt regeringen av en höjd bankskatt från den 1 januari nästa år.

– Vi får se hur vi fördelar pengarna. Det är troligen i paritet med den budget som är inom varje förvalting. Det ska till stora delar gå till personalförstärkning och vi vet att det behövs i både omsorgen, till lärare och förskola, säger Lasse Johansson.

Pengarna kommer fördelas dels per invånare och dels per nyanländ eller asylsökande och kommun. Under de två första åren så ges mest pengar till kommuner som tagit emot många nyanlända, för att sedan fördelas mer efter invånarantal i kommunen.

Men Jan R Andersson (M), riksdagsledamot från Kalmar län är kritisk till regeringens budget. Dels har inga skattelättnader gjorts för svensk kärnkraft där han helst ser att den så kallade effektskatten slopas helt.

– Jag tycker att den viktigaste frågan för länet just nu är energi och kärnkraft och därför blir jag besviken när inga positiva signaler kommer.

I Regeringens budget ingår också att RUT-tjänsterna utvidgas till att bland annat omfatta flyttjänster, IT-hjälp och trädgårdsarbete hemma. Regeringen föreslår också man ska få göra skatteavdrag för reparation av vitvaror i hemmet. Men Jan R Andersson tycker ändå att regeringen inte satsar tillräckligt på arbetsmarknaden:

– Det vi ser inom den närmsta perioden är att vi kommer ha en stor grupp nyanlända som kommer in på svensk arbetsmarknad. Då behöver vi anpassa arbetsmarknaden efter det.

– Det kan handla om fler enkla jobb och att ge fler en möjlighet att starta och driva ett företag. Regeringen tar inte tag i frågan med start-jobb på arbetsmarknaden. Man gör det svårare för företag och höjer skatten på arbete, säger Jan R Andersson.

Det blir också extrapengar till Polisen och Migrationsverket. Regeringen skjuter till 31 miljarder kronor extra för migrationsutgifter i tilläggsbudgeten för 2016. Finansieringen sker delvis genom att biståndet minskar med drygt 4 miljarder. Migrationsverket hade tidigare begärt extra pengar för att klara mottagandet av alla asylsökande.

250 miljoner går till Polisen för att möta en ökad arbetsbelastning, och 33 miljoner för att klara fler avvisningar.

Sänkt moms ges också för mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. I stället för 25 procent sänks momsen till 12 procent från nästa år. Skatten på sprit i sin tur höjs med 1 procent och skatten på övriga alkoholdrycker, som öl och vin, höjs med 4 procent.

Fler kan komma att betala statlig inkomstskatt eftersom gränsen för vad man ska ha tjänat för att betala den inte höjs. 850 miljoner kronor mindre går också till satsningarna mot arbetsmarknad och arbetsliv i år.

Så mycket tilldelas kommunerna i Kalmar län varje år, med start 2017 enligt regeringens satsning i vårbudgeten.

(Siffror avrundat i hela miljoner.)

 • Borgholm 28
 • Emmaboda 13
 • Hultsfred 39
 • Högsby 17
 • Kalmar 38
 • Mönsterås 23
 • Mörbylånga 13
 • Nybro 33
 • Oskarshamn 35
 • Torsås 10
 • Vimmerby 19
 • Västervik 33
 • Summa kommuner 301
 • Kalmar läns landsting 85
 • Totalt länet 386

Fotnot: Regeringens siffror är preliminära och kommer att uppdateras till 2017. Detta eftersom statistiken som ligger till grund för siffrorna kommer att uppdateras under året.