Kronoberg

Fågeluppfödare döms för djurplågeri

En fågeluppfödare från Kronobergs län döms till djurplågeri. Enligt domen har uppfödaren genom vanvård utsatt cirka 100 fjäderfän för lidande.

En fågeluppfödare i Kronobergs län döms till djurplågeri döms för djurplågeri i Växjö tingsrätt. Genom vanvård ska uppfödaren enligt domen utsatt cirka 100 fjäderfän för lidande under 2014.

Renhållningen av djurens förvaringsutrymmen var eftersatt och dricksvattnet var nedsmutsat. Dessutom var fjäderfänas utrymmen bristfälliga med nätgolv och inga utrymmen där djuren kunde söka skydd.

Alla djur har nu avlivats och eftersom fågeluppfödaren är ostraffad får denne villkorlig dom.