Alliansen till angrepp mot vårbudgeten

2:07 min

I budgetdebatten i riksdagen sade finansminister Magdalena Andersson att ekonomin går mycket bra med stark tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Men enligt Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson är det som folk upplever snarare de utmaningar som följer efter det stora antalet flyktingar som har kommit till Sverige. 

– Vad är det, finansministern, som är så surrealistiskt över att uppleva att detta är ett betydande bekymmer för Sverige. Så betydande att det faktiskt dominerar näthinnan framför tillväxtsiffrorna just nu, sade han i riksdagen.

– Självklart ska vi i stunden glädja oss åt att det går bra för svensk ekonomi. Men vi ska aldrig luta oss tillbaka. Tvärtom, den här regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka Sveriges och den svenska utvecklingen framöver, sade Magdalena Andersson.

Allianspartierna var alla kritiska till att regeringen lånar pengar nu när ekonomin går bra – frågan är vad som ska ske när ekonomin går sämre.

– Var hade den här regeringens ekonomiska politik varit någonstans om vi inte hade gått in i en högkonjunktur just nu, sade centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson.

– Emil Källström verkar ha glömt det som hände i höstas, nämligen att rekordmånga människor är på flykt i världen och historiskt många människor sökte asyl i Sverige, 163 000 personer, svarade Andersson.

Regeringen vill bland annat satsa tio miljarder kronor från och med nästa år på kommuner och landsting för att skapa 10 000 nya jobb i välfärden. För att stimulera till enklare arbeten som nyanlända kan ta så utökas RUT-tjänsterna. Regeringen ska också höja skatten för bankerna. Även alkoholskatten höjs.

För ökade kostnader på migrationsområdet föreslår regeringen 31 miljarder kronor extra i år. Och även polisen får extra pengar.

Arbetslösheten sjunker nu enligt regeringen till 6,8 procent i år, och 6,3 procent nästa år, men ökar sedan igen och är 6,6 procent 2020.

Liberalernas Erik Ullenhag ifrågasatte om regeringen kommer att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

– Magdalena Andersson, när uppfylls regeringens arbetslöshetsmål, frågade sig Ullenhag.

– Regeringen har höga ambitioner när det gäller arbetslösheten och det är därför vi har satt upp ett väldigt ambitiöst mål. Och det vi kan se i den prognosen som vi lämnar i dag så är vi närmare den prognosen som vi hade i december.