Internationell jämförelse

Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn

2:20 min

Sverige ligger dåligt till när det gäller att fånga upp de barn som har det allra svårast i samhället, det visar en internationell jämförelse från FN:s barnfond Unicef.

Studien från Unicef visar hur långt de sämst ställda tillåtits halka efter övriga medborgare, när det gäller ekonomi, hälsa och utbildning.

Våra grannländer Danmark, Finland och Norge ligger i topp, medan Sverige hamnar långt ned på listan.

– Det är oroande och anmärkningsvärt att Sverige inte klarar av att lyfta de barn som har det allra sämst ställt, ur ekonomisk och social utsatthet, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef i Sverige.

Unicef har jämfört ett antal EU- och OECD-länder för att se hur mycket villkoren för barn skiljer sig inom varje land. Man har tittat på klyftorna bland barn när det gäller ekonomi, hälsa, utbildning och välbefinnande.

Särskilt fokus ligger på den tiondel av barnen som har det allra sämst i samhället, och hur långt de har tillåtits halka efter genomsnittet.

I topp på listan ligger Danmark, och på delad andra plats finns Finland, Norge och Schweiz.

Sverige hamnar först på plats 23 av 35, alltså på den sämre halvan av listan. Före Sverige på listan finns länder i Baltikum och Östeuropa, och Grekland och USA.

– Det är förvånande att inte fler insatser har gjorts för att fånga upp de barn som lever i ekonomisk och social utsatthet, och just den här tiondelen som har det allra sämst ställt. Att inte fatta beslut som har kunnat nå de här barnen, det är ett val som har gjorts, säger Christina Heilborn på Unicef Sverige.

En orsak till att Sverige ligger sämre till än grannländerna kan vara en förhållandevis stor invandring, men det räcker inte som förklaring enligt Unicef.

FN:s barnfond efterlyser politiska beslut som kan göra det bättre för de utsatta barnen, till exempel mer ekonomiskt stöd, och mer samarbete mellan skola och socialtjänst.

Barn till ensamstående och invandrare är överrepresenterade bland de som har det svårast, och bryts inte mönstret får det långtgående konsekvenser för de drabbade barnen, säger Christina Heilborn.

– Det vi ser nu är att barn som har det svårt ekonomiskt även drabbas av ohälsa och misslyckad skolgång. Det gör att de riskerar att hamna utanför samhället även fortsättningsvis.