Tonåringars tankar om bostadsområden i fokus

4:09 min

I stadshuset i Eskilstuna samlades idag organisationer, bostadsbolag och tjänstemän från olika kommuner i Sverige för Unesco Lucs konferens "13 för 13"

Olika bostadsområden har olika uppväxtvillkor, något som deltagarna på konferensen vill försöka förändra och det genom dialog om och med trettonåringar och vad vuxenvärlden i sin tur kan göra.

6A från Årbyskolan i Eskilstuna var inbjudna för att berätta om deras bostadsområde, vad de tycker är bra och vad som kan bli bättre.