Sverige

Forskare kritiserar hur media skildrar islam

2:06 min

Det finns för lite kunskap om islam i Sverige. Det fastslår Leif Stenberg, professor i islamologi vid institutionen för Mellanösternstudier på Lunds universitet, i en ny rapport.

Det har bott muslimer i Sverige och Skåne sedan 60-talet. Men trots det finns inte särskilt många studier som visar hur islam praktiseras och organiseras i landet.

Leif Stenberg, professor i islamologi vid institutionen för Mellanösternstudier på Lunds universitet, är kritisk till att media bidrar till att skapa en stereotypisk bild av hur islam tillämpas.

– En slutsats i rapporten är att vi inte ska tänka i termer av enhetlighet eller att islam ska representeras av en bild. Bara i Malmö och Lund finns så många former och uttryckssätt av islam, säger han.