Efter skogsbranden: räddningstjänsten måste jobba mer enhetligt

0:32 min

Inrikesminister Anders Ygeman (S) besökte skogsbrandsområdet i Västmanland - bland annat för att följa upp MSB:s slutrapport om Sveriges krishantering.  

För ett par veckor sedan kom MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap, med sin slutrapport om Sveriges krishantering. För att följa upp rapporten besökte inrikesminister Anders Ygeman skogsbrandsområdet i Västmanland idag.

En del av kritiken efter skogsbranden handlade om bristande kommunikation och samarbete mellan de olika räddningstjänster som berördes.

Anders Ygeman menar att räddningstjänsten måste jobba mer enhetligt om den ska fortsätta att vara kommunal i framtiden.

– Den delen som utredningen pekar på är att räddningstjänsten i grunden är kommunal men sen är samordnad på en mängd olika sätt, och där behöver vi mer enhetlighet. Kanske behövs också, i alla fall i insatsdelen, större områden.

Hur ser du på framtiden, ska räddningstjänsten vara kommunal?

– Jag tror att vi måste utreda den frågan och regeringen planerar att tillsätta en sådan utredning. Men även om den skulle vara kommunal i botten så måste man ha en enhetlig form för att samverka med andra räddningstjänster, säger Anders Ygeman.