Svensk polis förbereder för att registrera flygresenärer

1:42 min

I dag väntas Europaparlamentet ge klartecken om det omstridda förslaget om massregistrering av flygpassagerare. Och svensk polis ligger redan i startgroparna.

Enligt polisen finns det flera fördelar med ett register över flygresenärer.

– Dels i underrättelsesyfte, dels i brottmålsutredande syfte, till exempel en pågående utredning för att kunna gå tillbaka i tid och bekräfta ett resemönster som en viss misstänkt har haft, säger Christoffer Engberg, som arbetar på nationella operativa enheten på polisen.

Sverige har fått 10 miljoner kronor från EU för att bygga upp ett nytt dataregister inom polisen där uppgifter ur flygbolagens bokningsregister ska lagras. Allt från namn, telefonnummer och e-postadress till kreditkortsuppgifter och eventuella hotellbokningar.

Uppgifterna ska sparas i fem år och användas för att upptäcka och spåra misstänkta terrorister och andra grova brottslingar.

Förslaget har varit omstritt. Förhandlingar har pågått i mer än fem år, och parlamentet har en gång tidigare röstat nej. Efter terrordåden i Paris och Bryssel har dock trycket ökat på parlamentet att säga ja.

Christoffer Engberg har stor förståelse för att det finns en oro över att helt oskyldiga människor nu ska registreras.

– Det här är ju ett register över vanliga resanden, vanliga icke misstänkta människor, och det är därför det har varit känsligt och viktigt att säkerställa att inte namn kommer i omlopp, säger Christoffer Engberg.

Registret kommer att finnas på en särskild enhet inom polisen där specialutbildade tjänstemän analyserar materialet och avgör vilka uppgifter som får lämnas ut till polis och underrättelsetjänst. Efter sex månader ska alla namn i registret maskas och avidentifieras.

Europaparlamentet gjorde upp med EU:s regeringar redan i december förra året, men i dag ska alltså överenskommelsen klubbas formellt. Samtidigt är splittringen stor. Vänstern och de gröna är emot, de konservativa för, medan liberaler och socialdemokrater är splittrade.

Trots det väntas den nya lagen väntas gå igenom, och enligt planerna ska registret finnas på plats inom polisen redan i mars nästa år.