Politik

Region JH ska minska antalet anställda

3:52 min

Ekonomin blöder för Region JH. Nu krävs radikala åtgärder. Ett av dessa är att 140 tjänster ska bort.

Efter en lång debatt i tisdags fick regionstyrelsen ansvarfrihet.

Region JH:s revisorer tycker inte att styrelsen som leds av M och S har skött ekonomin. De menar också att budgeten är orimlig.

Och prognoserna pekar mot att underskottet i år blir ungefär som i fjol - 238 miljoner back.

Nu krävs det radikala åtgärder. Ett av dessa är att motsvarande 140 tjänster ska bort redan i år.

Bengt Bergqvist är ordförande i regionstyrelsens personalutskott och han förklarar varför de måste minska på antalet anställda:

– Vi har inte råd att ha så många anställda som i dag.

Det sa Bengt Bergqvist. Reporter Filip Gustafsson Högman

Trots att ekonomin blöder i region JH så har antalet anställda ökat. Dom två senaste åren har antalet arbetade timmar ökat med motsvarande cirka 150 anställda.

Det skulle kunna ha varit bra om behovet av stafettläkare och stafettsjuksköter som hyrs in minskar.

Men det gör det inte. Stafettpersonal fortsätter att öka.

Nu inser politikerna att antalet anställda måste minska.

– Vi pratar om att gå tillbaka till 2013-års nivå på antalet anställda. Vi minns att den kvalité som vi höll 2013 är minst lika god som i år, säger Bengt Bergqvist.

Det är inte bestämt vilken typ av personal som ska bort. Men eftersom vårdpersonalen är en stor andel av antalet anställda så kommer besparingarna att främst drabba dem.

Men det är en svår balansgång. Om antalet anställda minskar så kan det göra så att det blir mindre attraktivt att arbeta på sjukhuset eller på hälsocentralerna. Och att läkare därför slutar - vilket leder till att regionen måste anställa mer stafettpersonal.

– Det vill vi ju inte, då bet vi oss i rumpan ordentligt. Vi ska hitta vägar där vi kan minska beroendet av bemanningsföretag. Vi måste hitta vägar där vi är attraktiva och intressantare, så att vi får hit människor som vill jobba här, säger Bengt Bergqvist.