IMF pekar ut riskfaktorer mot den ekonomiska stabiliteten

1:12 min

Riskerna för den ekonomiska stabiliteten i världen har ökat ytterligare. Det skriver Internationella Valutafonden IMF i sin nya stabilitetsrapport.

IMF pekar ut den bromsade tillväxten, låga råvarupriser och frågetecken kring Kinas omställning av sin ekonomi som riskfaktorer mot den ekonomiska stabiliteten i världen.

Rapporten kommer dagen efter att IMF publicerade sin stora Global Economic Outlook, där IMF justerade ner sin prognos över tillväxten i världen för fjärde gången inom loppet av ett år.

IMF uppmanar världens centralbanker att fortsätta med sina stimulansåtgärder via låga räntor och pengatryckning. Det kan orsaka hård debatt under fondens årsmöte i Washington under helgen, eftersom Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble reser dit med rakt motsatt budskap: Noll eller minusräntor är djupt skadliga, den Europeiska Centralbanken bör omgående montera ner det programmet, tycker han.

IMF pekar särskilt ut låneberget i Kina som ett potentiellt allvarligt problem. De kinesiska bankerna dignar under dåliga lån, inte minst till statsföretagen. Enligt IMF:s beräkningar, kan det kinesiska banksystemet stå inför förluster som motsvarar sju procent av landets bruttonationalprodukt.