Kräver att personal åker med värdetransport på färja

Destination Gotlands krav på att personal ska följa med värdetransporter på färjorna saknar stöd i lag och avtal, enligt värdetransportföretag.

Värdetransportföretaget har nu vänt sig till Trafikrådet och Region Gotland för att få Destination Gotland att släppa på kraven.

Det finns enligt företaget ingenting i vare sig lagen eller i avtalet med staten som talar för att personal måste finnas med under transporten. Företaget ser inte heller hur det skulle göra överfarten säkrare, eftersom dess personal ändå inte får vara på bildäck under färd.

Om Destination Gotland håller fast vid sina krav, så kan det bli för dyrt att fortsätta med värdetransporter mellan Gotland och fastlandet, skriver värdetransportföretaget i ett brev till regionen.