Nässjö

Stora problem i tågtrafiken

Om du ska åka tåg i dag får du vara beredd på att bli försenad.

Förseningarna väntas pågå under stora delar av morgonen och dagen. Det gäller sträckan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Nässjö, alla tåg på de sträckorna påverkas.

Orsaken är ett spårfel mellan Flemingsberg och Södertälje syd övre och det drabbar både fjärr- och regionaltågtrafiken. Felet beräknas inte vara lagat förrän sent i natt.