Landstinget i Uppsala satsar på mobila sjukvårdsteam

2:00 min

Landstinget i Uppsala kommer nu att göra en storsatsning på mobila sjukvårdsteam som åker hem till patienterna och ger vård.
Mobila sjukvårdsteam finns redan i dag i Uppsala kommun, men landstinget vill utvidga den verksamheten till att mobila team ska finnas i alla kommuner i länet. Beslut tas inom kort i landstingets vårdstyrelse.

– Det kommer att vara en av våra stora satsningar. Vi tror att det är en av de viktigaste satsningar vi kan göra för att förbättra sjukvården framför allt för länets äldre, men även för yngre människor som har funktionsnedsättningar och är multisjuka, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen i landstinget.

Mellan 10 och 15 miljoner per år kan det kosta att skapa mobila team i alla kommuner i länet. Och det är de goda erfarenheterna från Uppsala som gör att landstinget vill utvidga verksamheten till också länets övriga kommuner.

– Vi har en väldigt omtyckt verksamhet med Mobila äldreakuten i Uppsala. I majoriteten av fallen handlar det om att man kan få behandling och medicinsk bedömning redan på plats, så att man slipper åka in till sjukhuset och bli inlagd på avdelning. Det är så klart oerhört positivt både för patientsäkerhet och för trygghet och kvalitet i vården för den här målgruppen. Så det vi kommer göra nu är att inleda samtal om vilka behov som finns ute i kommunerna och hur vi från landstingets sida kan förstärka upp vad gäller utbildning och läkarinsatser, säger Malena Ranch (MP).

Med satsningen vill landstinget också minska trycket på akuttmottagningarna. Och hos kommunerna verkar intresset stort.

– Det här är en fråga som vi har pratat om i många år. Det betyder oerhört mycket att man i det mobila teamet kan komma hem till brukaren eller patienten och se vad det är som behövs just nu. Det kanske inte är en inläggning på sjukhus utan kan vara andra åtgärder av mindre slag, säger Kerstin Björck Jansson (C), ordförande för socialnämnden i Östhammar.

Kommer det att gå att täcka Östhammar med ett mobilt team med tanke på att kommunen är så vidsträckt?

–Ja, det får vi titta på och hur landstinget vill utveckla det här. Men jag tycker att det här är kanonbra, säger Kerstin Björck Jansson (C).