Döms till vite för hög volym på Strandcaféet

Företaget Sölvesborgs Fastighetsförmedling får betala 20 000 kronor i vite för att ljudnivåerna från livespelningar på Strandcaféet har varit högre än de tillåtna.

Kommunen gjorde ljudmätningar hos en granne som klagat och kommit fram till att medelljudnivåerna var klart högre än de tillåtna.

Sölvesborgs Fastighetsförmedling ifrågasätter de uppmätta ljudnivåerna, men Mark- och miljödomstolen går på kommunens linje och dömer ut vitet.