Växelfel får stor påverkan på tågtrafiken

Ett växelfel mellan Södertälje och Flemingsberg söder om Stockholm orsakar störningar i fjärr och regionaltågstrafiken med förseningar som följd. Bland andra påverkas sträckan Stockholm-Göteborg.