Politikerna har dålig koll på Slussenprojektet

1:04 min

Nu kommer ny kritik mot politikerna i Stockholm för att ombyggnationen av Slussen blivit så mycket dyrare jämfört med planerat.

Revisorer har granskat Slussen-projektet och slår fast i en ny rapport att kontrollen över hur kostnaderna förändras, måste bli bättre.

Trots att det gått mer än fem år sedan staden tog det första genomförandebeslutet att bygga Nya Slussen så är den politiska styrningen av projektet inte tillräcklig. Det framgår av Stadsrevisionens rapport "Styrning av projektet Nya Slussen".

När beslutet om Slussen togs år 2010 beräknades kostnaden till åtta miljarder. Nu är den beräknade kostnaden mer än 50 procent högre, eller drygt 12 miljarder.

En anledning till fördyringen var att den så kallade riskreserven var för låg, alltså att man varit för optimistisk när det gällde risken för att kostnaderna skulle öka.

Stadsrevisionen skriver ordagrant att "projektets riskhantering har tidigare varit på en rudimentär nivå".

Nu skriver man att riskhanteringen stärkts, men efterlyser fortsatta förbättringar så att beslutsfattarna kan ha kontroll över hur kostnaderna utvecklas.

Stadsrevisionen vill också att staden ska använda Slussenprojektet för att få fram säkrare sätt att ha kontroll på ekonomi och risker i andra stora projekt.