Störningar i tågtrafiken

Under dagen kommer det att vara förseningar i trafiken på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Störningarna påverkar alla fjärrtåg på de aktuella sträckorna och en del tåg kommer att köra en annan väg. Pendeltågen påverkas inte.

– Det handlar om 25 minuters förseningar på fjärrtåg när det är rusningstrafik, säger Roger Falk på Trafikverkets presstjänst.

Tågresenärer uppmanas kontakta det tågbolag de ska åka med, för mer information om resan.

Orsaken till störningarna i trafiken är ett växelfel mellan Södertälje Syd och Flemingsberg.