Ny rapport: Många författare och konstnärer har utsatts för hot

2:01 min

Var tredje författare och konstnär har utsatts för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse och en av sex har blivit utsatt under det senaste året.

Det framkommer en ny rapport som släpps i dag, torsdag. Gunnar Myrberg är utredare på Myndigheten för kulturanalys som ger ut rapporten.

- Omfattningen är så stor att det här måste betraktas som ett reellt problem, det handlar inte om enskilda personer utan om en stor andel av de som är yrkesverksamma som konstnärer och författare som lever med hot och våld och skadegörelse i sin vardag.

Det är första gången en så bred kartläggning görs av hot riktade mot just yrkesgrupperna konstnärer och författare. Totalt har 6000 enkäter skickats ut till medlemmar i Författarförbundet och KRO och nästan 3000 svar ligger till grund för rapporten. Var tredje svarande har någon gång utsatts för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse kopplat till deras yrkesutövning.

En av sex under de senaste tolv månaderna. Men utsattheten ser olika ut för konstnärer och författare, säger utredaren Gunnar Myrberg.

- Det är vanligare att författare drabbas av hot och trakasserier medan konstnärerna i större utsträckning drabbas av skadegörelse och stöld.

Hoten och attackerna uppges framför allt vara riktade mot författarens eller konstnärens åsikter, ofta utifrån politiska motiv men orsaken kan också vara enbart ilska eller missnöje, säger Gunnar Myrberg.

- Det vanligaste svaret när vi frågar vilka förövarna är är att det handlar om någon enskild arg person eller någon som motsätter sig innehållet i konsten. I vår undersökning, av konstnärer och författare, så är det så att pekar man ut någon politisk riktning bland förövarna så är det högerextrema som pekas ut. I ungefär av hälften av de senaste händelserna med politisk koppling uppfattas det vara kopplat till högerextrema eller rasistiska åsikter.

Risken för självcensur, syns också i sammanställningen. Många av de som utsätts frågar sig om det verkligen är värt det, och funderar på att överge sitt yrke. Många uppger även att de avstått från uppdrag på grund av rädsla eller oro.

- Det pekar ju på att det finns ett problem här, de här händelserna får konsekvenser.