Kärnkraftsavfall på väg mot milstolpe

1:36 min

Det börjar dra ihop sig när det gäller slutförvaret av använt kärnbränsle i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer i juni lämna sitt yttrande om kärnavfallsbolagets metod till Mark- och miljödomstolen.

Det har varit en långbänk med slutförvaret av det kärnbränsle som har använts i de svenska kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten har i fem års tid granskat den ansökan som kärnavfallsbolaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, lämnat in.

Kompletteringar om den metod, som går ut på att gräva ner avfallet 500 meter under ett berg i Forsmark i Uppland, har skickats mellan myndigheten och SKB under flera år.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser sig nu så pass klar med granskningen att man i slutet av juni ska ge sin syn på saken till Mark- och miljödomstolen. I slutet av detta år planeras en huvudförhandling. Både domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar därefter sin slutgiltiga bedömning till regeringen som har sista ordet.

Även om regeringen säger ja till SKB återstår frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att gå vidare med innan spaden får sättas i backen.

– Det finns flera villkor som måste uppfyllas innan vi kan gå fortsatt framåt i processen. Det här är bara en del av en lång process om regeringen landar i ett ja, säger Ansi Gerhardsson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vad kan det betyda konkret? Kan det vara frågor om hur kapseln fungerar i en slutförvarsmiljö?

– Ja absolut.