Karlshamnsbor testas för PFAS

Nu ska anställda i Karlshamns kommun testas för ämnena PFAS i blodet.

Det är Arbets- och miljömedicin Syd som ska göra en jämförelsestudie på personer som inte har druckit förorenat vatten.

Forskarna behöver blodprover från minst 200 personer, och provtagningarna sätter i gång i rådhuset i Karlshamn i slutet av april.

– Detta gör vi för att det bara finns få studier på hur exponeringen för PFAS ser ut hos allmänheten i Sverige, säger forskaren Kristin Andersson till Blekinge Läns Tidning.