Castellum köper Norrporten

Miljardaffären står klar. Fastighetsbolaget Norrporten med huvudkontor i Sundsvall köps av konkurrenten Castellum för 13,4 miljarder kronor.

Castellum köper fastighetsbolaget Norrporten, som ägs av Sjätte och Andra AP-fonden. Köpet offentliggjordes efter börsens stängning.

– Det var det bästa alternativet och priset, säger Karl Swartling, Sjätte AP-fondens verkställande direktör.

Castellum köper hela aktieinnehavet av Andra och Sjätte AP-fonden vilket det ger pensionsfonderna totalt 14 miljarder, då de också får drygt en halv miljard från Norrporten före försäljningen.

– Den investering vi har haft i Norrporten har varit väldigt framgångsrik för Sveriges pensionärer och gett en avkastning på cirka 15 procent per år. Genom den här försäljningen realiseras en otroligt stor värdeökning på pensionskapitalet, säger Karl Swartling till TT.

Den totala köpesumman uppgår till 13,4 miljarder kronor: Castellum betalar på tillträdesdagen 10,4 miljarder kronor kontant samt 23,4 miljoner av sina aktier.

Det här innebär också att Castellum ökar värdet på sitt fastighetsinnehav med 60 procent - och att bolaget utökas geografiskt till att även ha fastigheter i Norrland, som Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå.
I nuläget äger man främst fastigheter på orter från Uppsala och söderut och i Danmark.

Karl Swartling är nöjd med försäljningen av Norrporten och ser positivt på att bli delägare i Castellum.

– Vi tycker Castellum är en bra industriell köpare. De är högst kompetenta och kompletterar varandra bra. Vi ser en fortsatt positiv utveckling i det sammanslagna bolaget, säger Karl Swartling.