Svenskarna amorterar allt mer

Hushållen lånar allt mer i förhållande till sina inkomster. En av orsakerna är att bostadspriserna stigit snabbare än hushållens inkomster skriver Finansinspektionen i sin årliga Bolånerapport.

– Hushållen är högt skuldsatta och de kan tvingas dra ner sin konsumtion mycket i en lågkonjunktur, säger Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

Samtidigt har hushållen i genomsnitt lånar mindre i förhållande till bostadens värde än tidigare.

Finansinspektionens rapport visar också att trots att hushållen lånar mer i förhållande till sina inkomster klarar de att göra sina betalningar.

Det har också blivit allt vanligare med amorteringar sedan 2011. Enligt Finansinspektionen amorterade 67 procent av alla hushåll förra året med nya lån , vilket är en ökning från år 2011. Men Finansinspektionen vill att hushållen amorterar mer.

–De ligger lägre än vad vi tycker är naturligt och bra och därför behöver vi införa det nya amorteringskravet.

Finansinspektionens nya amorteringskrav införs 1 juni 2016. Här kan du läsa mer om det.