Kärnkraftsavfall på väg mot milstolpe

1:36 min

Det börjar dra ihop sig när det gäller slutförvaret av använt kärnbränsle i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer i juni lämna sitt yttrande om vad de anser om kärnavfallsbolagets metod till mark och miljödomstolet, en milstolpe i det här långdragna projektet.

Pelle Zettersten rapporterar.
Det är verkligen en långbänk det här med slutförvaret av det kärnbränsle som har använts i de svenska kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten har i fem års tid granskat den ansökan som kärnavfallsbolaget, Svensk kärnbränslehantering, SKB, lämnat in.

Ja, det är ju ingen tid om man jämför med hur länge de kopparkapslar som avfallet ska ligga i ska hålla utan att utgöra en fara för människor och miljö, 100 000 år är kravet.

Kompletteringar om den metod som går ut på att gräva ner avfallet 500 meter under jord i ett berg i Forsmark i Uppland har under flera år skickats fram och tillbaka mellan myndigheten och SKB. Strålsäkerhetsmyndigheten anser sig nu så pass klar med granskningen att den i slutet av juni ska ge sin syn på saken till mark och miljödomstolen som går vidare med frågan, i slutet av detta år planerar de att ha sin huvudförhandling. Både domstolen och återigen, Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar sen sin slutgiltiga bedömning till regeringen som har sista ordet.

Men även om regeringen säger ja till SKB, så återstår det frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten kommer gå vidare med innan spaden får sättas i backen, det säger Ansi Gerhardsson på strålsäkerhetsmyndigheten och chef för den avdelning som granskar SKB:s ansökan.

- Det finns mycket vilkor som måste uppfyllas innan de vi kan gå fortsatt framåt i processen, så det här är bara en del av en lång process om regeringen landar i ett ja.

Men konkret vad kan det betyda, kan det tillexempel vara frågor om hur kapseln fungerar i en slutförvarsmiljö?

- Ja absolut.