Flyktingkrisen gynnar husvagnsföretag

1:44 min

Det svenska flyktingmottagandet har, indirekt, blivit en mycket god affär för husvagnsbranschen.

Efterfrågan på att hyra husvagnar är rekordstor och en förklaring är att många campingplatser och turistanläggningar kommer att använda sina vandrarhem och stugor som flyktingboenden även under turistsäsongen.

– Det är stort tryck på marknaden nu, vi har aldrig tidigare haft en så hög uthyrningsgrad på våra vagnar så tidigt på säsongen. Det beror till stor del på flyktingkrisen, säger Markus Qvarnström som är chef för Kabe rental i Tenhult och som hyr ut husvagnar i hela Sverige.

Kabe rental, där husvagnstillverkaren i Tenhult är delägare, har 350- 400 husvagnar i sin uthyrningsflotta runtom i landet. Hyrvagnar som redan är i stort sett fullbokade lång in på sommaren och då inte främst av förutseende turister.

Enligt Markus Qvarnström och andra husvagnsuthyrare som vi har talat med är det istället till stor del större byggbolag och entreprenadföretag som hyr till sina anställda på större projekt långt från hemorten. 

Detta eftersom många av de vandrarhem eller i campingstugor nära arbetsplatserna där hantverkarna tidigare brukat bo nu används och kommer att användas som flykting- och asylboenden även under turistsäsongen.

Så länge bristen på bostäder är så stor som den är räknar uthyraren Markus Qvarnström att efterfrågan på hyrhusvagnar kommer att hålla i sig.

– Som det ser ut nu kommer det att vara en stor efterfrågan under hela 2016 och vi jobbar för att öka kapaciteten också för 2017.

Som husvagnsuthyrare så är flyktingankomsten en god affär nu?

– Ja, vår uthyrningsgrad stiger eftersom bristen på boende är slående i hela Sverige. Samtidigt kan det spegla en positiv konjunktur även i byggnationer och infrastrukturåtgärder.