Karta: Många brister i brandskyddet på asylboenden

1:52 min

Brandskyddet på många asylboenden och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har så allvarliga brister att konsekvenserna skulle kunna bli ödesdigra vid en brand. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort.

– Vi har timer på allting för vi vill förebygga och minimera så mycket som bara går. Vi är många här och det är därför det är så viktigt att man har en dialog och förklarar så att ungdomarna förstår farorna med det här, säger Elma Delia, ansvarig för ett helt nyöppnat HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Trollhättan.

P4 Väst har tagit del av räddningstjänstens senaste tillsynsprotokoll från asylboenden och HVB-hem för ensamkommande barn i 12 kommuner i vårt sändningsområde.

Drygt hälften av boendena hade anmärkningar på brister som måste åtgärdas snarast eller före ett visst datum.

– Vi ser allvarligt på de brister som finns och lägger föreläggande för att bristerna ska åtgärdas, säger Benny Gustavsson, enhetschef för samhällsskydd i Norra Älvsborgs räddningsförbund, NÄRF.

Tillsynsprotokollen från vårt område visar bland annat att flera boenden fått bakläxa för utrymningsvägar som inte håller måttet. Det handlar om dörrar som är uppställda, dörrar som är låsta eller som saknar automatisk stängning vid en brand.

Ett av HVB-hemmen förbjöds att använda rum på övervåningen eftersom det saknades brandtrappa på utsidan av huset.

Benny Gustavsson säger att utrymningssäkerheten är deras fokus när de gör tillsyn.

– När det gäller boenden som tas i bruk tillfälligt, är det ofta lokaler som inte är anpassade efter att man ska sova över i dem. 

Räddningstjänstens krav på asylboendenas brandskydd är högt ställda och så ska det vara tycker Benny Gustavsson.

– Det här är människor som kommer från en annan del av världen och de rår inte över sitt eget brandskydd. De inrättas på platser som kanske inte är ändamålsenliga. Jag tycker att det är viktigt att brandskyddet ligger på en hög nivå just när det gäller de här boendena.

På kartan kan du klicka på valfri kommun och se vilka och hur många  brister som har upptäckts på de olika boendena.

Här är några exempel på brister:

  • Låsta utrymningsvägar
  • Tom handbrandsläckare
  • Möbler blockerar utrymningsvägar
  • Brandlarmet urkopplat
  • Utrymningsväg saknas
  • Ej funktionsdugliga brandlarm

Läs mer: Så här gjorde vi granskningen