#vitbok #sanningsápmi

Vitbok om samer snart klar

3:28 min

I dagarna publicerar svenska kyrkan sin vitbok om samerna.

Detta är en startpunkt för den fortsatta försoningsprocessen, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i sitt förord.

Det är en riktig tegelsten som i dagarna lämnar tryckeriet. ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” är en vetenskaplig antologi på två volymer och 1132 sidor.

Drygt 30 forskare bidrar till 35 artiklar inom sina specialområden för att belysa oförrätter och rena övergrepp som kyrkan begått mot samerna, bland annat tvångskristnandet och rasbiologin, där kyrkans män spelade en aktiv roll.

Daniel Lindmark är professor vid Institutionen för ide- och samhällstudier vid Umeå universitet och en av redaktörerna för boken - han säger att det i många fall kan vara svårt att skilja på statens och kyrkans ansvar.

Men kyrkans roll i rasbiologin var för honom en överraskning.

-Jag kände inte till att omfattningen var så stor. Kyrkan stödde verksamheten, inte minst lokalt där kyrkan ställde sin organisation till förfogande, säger Lindmark.

Ja, det är nödvändigt att gräva upp gamla orättvisor för att granska
vad som hände och varför. Utan detta går det inte att nå fram till upprättelse och försonade relationer. Och ja, många gjorde nog så gott de kunde. Men fel blev det ändå. Såren, smärtan, skammen, självföraktet, vreden och alla svåra minnen är verkliga. De kan inte nonchaleras av en kyrka som vill leva i Jesu Kristi efterföljd. (Ärkebiskop Antje Jackelén i förordet)

Vitboksprojektet har pågått sedan 2012 och en styrgrupp om åtta personer med representanter från kyrkan och vetenskapen har haft ett stort inflytande på arbetet. Tre av ledamöterna har varit utsedda av Samiska rådet i svenska kyrkan.

Som en del i projektet har det tidigare i år givits ut en bok om nomadskolorna med Kaisa Huuva och Ellacarin Blind som redaktörer.

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver som sagt i sitt förord att detta är starten för den fortsatta försoningsprocessen mellan svenska kyrkan och samerna.

Något som även redaktören Daniel Lindmark hoppas vitboken ska kunna bidra med.

-Vitboken är ett första steg där man dokumenterar och erkänner det som hänt.