Maria Kjällström ska styra skolorna i Karlstad

3:26 min

Maria Kjällström blir ny skolchef i Karlstad. Hon lämnar därmed Hammarö kommun, en kommun som alltid legat i toppskiktet gällande kvalitén på skolväsendet.

– Det känns spännande och lite högtidligt att få ett så viktigt uppdrag i Karlstads kommun, säger Maria Kjällström.

Vad tar du med från Hammarö till din nya arbetsplats?

– Respekten för alla pedagogers värdefulla arbete har varit den viktigaste ledstjärnan för mig på Hammarö och kommer att vara det i Karlstad också.

När hon betraktar de utmaningar som finns för en kommun som Karlstad vill hon gärna framhålla en.

– Den största utmaningen är alltid se till att alla elever har godkända betyg i alla ämnen. Det klarar ingen kommun i Sverige av idag. Så det är det som alla kommuner kämpar med, säger Maria Kjällström.

Skolans inriktning och kvalité har diskuterats och debatterats kraftigt de senaste åren. Maria Kjällström önskar att kritikerna visar en ökad förståelse.

– Skolan är ett resultat av det samhälle vi lever i. Har vi skillnader på elevnivå beror det oftare på förändringar i samhället än att skolan blivit sämre på något vis. Utmaningen för oss är att kompensera det som samhällsförändringen skapar.