Nytt bidrag för byggnadsvård vänder sig till privatpersoner

1:36 min

Länsstyrelsen inför en ny typ av bidrag för privatpersoner som behöver renovera gamla byggnader eller kulturlämningar.

Länsstyrelsen har avsatt 300 000 kronor till att kunna dela ut bidrag till mindre projekt. 

Tidigare har länsstyrelsens bidragssystem bara prioriterat skyddad bebyggelse som byggnadsminnen och kulturreservat, vilket gjort att många kulturmiljöer har blivit utan bidrag.

– Vi har märkt att det är svårt för vanligt folk att hävda sig i bidragsprocessen och då tipsade våra kollegor i Jämtland om att de har en sådan här process och då kände vi att det här stämde bra med vad vi också behöver i Västernorrland, säger Sara Zandler, bebyggelseantikvarie på Länsstyrelsen.

Bidraget kallas "Lilla bidraget" och är på mellan 5000 och 30 000 kronor och på så vis hoppas man kunna sprida pengarna till fler, mindre projekt.

– Det står också i kulturmiljölagen att kulturarvet är varje människas ensak och skyldighet att ta hand om. Så då skickar vi också de signalerna från länsstyrelsen att vi ser också vanliga människors kulturmiljöer, säger Sara Zandler.

Bidraget kan sökas till saker som måleriarbeten, lagningar, materialinköp, och underhåll av forn- eller kulturlämningar.

När det gäller byggnadssidan kan det till exempel vara en gärdesgård vid en fäbod man behöver åtgärda, byte av syllstock eller liknande. När det gäller fornlämningar kan det vara att man behöver röja sly och växter kring fornlämningarna.

Byggnaden eller platsen behöver inte vara kulturminnesskyddad för att vara aktuell, men ska ha kulturhistoriskt värde, enligt länsstyrelsen, som kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall.

– Vi kan ju inte garantera någon ett säkert bidrag, men tycker man att man har en byggnad som man anser har ett kulturhistoriskt värde och som behöver åtgärder så kan man testa att höra av sig till oss med en ansökan, säger Sara Zandler.