Barn och utbildning

Kommunen vill ha utbildning för förskollärare i Östersund

2:51 min

Östersunds kommun för samtal med Mittuniversitetet om att placera en förskollärarutbildning i staden, berättar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Niklas Daoson.

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar helt utbildning för att arbeta med barn. Det meddelar Skolverket i en ny rapport. 

Detta påverkar även den utbildade personalen:

– Det blir tuffare för oss andra som ska utveckla barnen och deras lärande. Inget ont om de outbildande, de gör ett bra jobb de också. Men de har inte alltid kunskapen kring det pedagogiska tänkandet som vi har, säger förskolläraren Ingela Belin i Häggenås.

Det utbildas för lite förskollärare just nu.

Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun meddelar å sin tur att de arbetar på många fronter med att försöka lösa problematiken.

– Det utbildas för lite förskollärare just nu. Vi uppvaktar Mittuniversitetet och vill att de förlägger en sådan utbildning i Östersund. Vi headhuntar även utbildad personal och försöker få dem att flytta hem till Östersunds kommun, säger Niklas Daoson, ordförande i Östersunds kommuns barn- och utbildningsnämnd.