ادامه بازداشت شهروندِ سوئدیِ مظنون در بروکسل

1:04 min

بررسی پرونده و شرایط بازداشت جوان ۲۳ ساله شهروند سوئد که مظنون به مشارکت درعملیات تروریستی در بروکسل، پایتخت بلژیک است از امروز آغازشد.

 او از روز شنبه در بازداشت است، اما قراراست دراین دادرسی، مدارک مربوط به مظنونیت او توسط قاضی جدیدی مورد بررسی و تایید قرارگیرد. احتمال داده می شود که اطلاعات و مدارک جدیدی دراین بررسی به دست آید. بسیاری از اطلاعاتی که تاکنون درمورد مشارکت این جوان درعملیات تروریستی بروکسل منتشرشده، هنوز مورد تایید قرارنگرفته است. درمورد این اطلاعات، گزارشگر رادیوسوئد، یان اندرشوُن می گوید که او کیف هایی را خریداری کرده بود که در بمب گذاری انتحاری در فرودگاه مورد استفاده قرارگرفته بود و همچنین در بمب گذاری انتحاری در قطار زیرزمینی نیز همکاری داشته است. مرحله اول دادرسی پرونده این جوان امروز انجام می شود و قراراست هرماه یک بار تا پایان روند حقوقی پرونده، ادامه پیداکند.