M vill begränsa stöd för flyktingar

1:32 min

Moderaterna vill begränsa stöd och bidrag i flyktingmottagande. Efterlevandestöd ska inte utgå för barn och ungdomar som placeras i HVB, stödboende och familjehem. Ensamkommande som fyllt 20 år ska inte få bo kvar på HVB-hem och full föräldrapenning ska enbart utgå vid jobb eller permanent bosättning.

Moderaterna presenterade idag förslag om besparingar på sammanlagt 28,6 miljarder fram till och med 2020.

Bland annat vill partiet begränsa olika stöd och bidrag som flyktingar får och dessutom  genomföra sänkningar av a-kassan och  sjukförsäkringen.

– Under perioden fram till 2020 har vi förslag som skulle minska utgifterna med ungefär 29 miljarder kronor. Och det är så man måste arbeta om ska ha hållbara besparingsförslag, säger Ulf Kristersson som är Moderaternas ekonomisk politiska talesperson.

Moderaterna vill bland annat att ensamkommande flyktingar som fyllt 20 år inte ska bo kvar på HVB-hem där kostnaden är omkring 2000 per dygn. Istället ska vanligt boende erbjudas av en kommun.

Ensamkommande flyktingbarn ska inte heller ha rätt till efterlevandeskydd om deras levnadsomkostnader täcks på annat sätt t.e.x. genom boende i familjehem eller HVB säger Moderaterna.

Dessutom ska antal timmar som ger rätt till juridisk hjälp i asylprocessen begränsas säger Ulf Kristersson.

-Redan före första instans har vi som ett av få länder obegränsad rätt till juridiskt biträde. Vi menar inte att det är fel med juridiska biträden, det gör ansökan bättre och processen smidigare. Vi vill sätta en gräns på åtta timmar.

Moderaterna vill också genomföra sänkningar av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och sjukfrösäkringen till nivåer som gällde före den rödgröna regeringens höjning av ersättningen. Taket i a-kasse-ersättningen ska första 100 dagarna vara 760 kronor per dag och sedan 680 kronor per dag.

I sjukförsäkirngen ska ytterligare en karensdag införas, dag 15 av sjukskrivningen, enligt Moderaternas förslag, som är en del av partiets kommande budgetmotion.

Och totalt till och med 2020 ska besparingarna ge 28,6 miljarder kronor.