Allt fler unga på akuten

Unga personer blir allt vanligare på akuten, trots att de normalt är en frisk grupp. Och sjukhusledningen vet inte vad ökningen beror på.

Sedan 2009 har andelen unga, personer mellan 20 och 35 år, ökat på akutmottagningen på USÖ. Det visar siffror som P4 Örebro har tagit del av. Nu står gruppen för nästan en femtedel av besöken, trots att det normalt är en frisk grupp. 20-24-åringar är numera den näst största patientgruppen på mottagningen.

Och sjukhusledningen vet inte vad ökningen beror på.

– Vi har haft en ganska betydande ökning av personer mellan 20 och 35 år, men orsakerna till det här känner vi inte till, säger Bruno Ziegler, verksamhetschef på akutmottagningen på USÖ.

Men de som själva befinner sig i åldersspannet har desto fler tankar om varför. Andrea, 23, tror att det beror på att det är så svårt att få tid på vårdcentralen.

– Jag tänker att det för att man inte orkar boka tid, så åker man till akuten när man har tid istället, säger hon.

– Systemet fungerar inte som det är nu, när man vill ha tid finns det inga tider. Man får vänta och ställa sig i kö.

Petter Ljung, 23 år, tror att unga personer har ett annat förhållningssätt till samhällets resurser.

– Min uppfattning är att 80- och 90-talister mer känner att de har rätt till vård, medan äldre inte vill vara till besvär om det inte är allvarligt, säger han.

Men Bruno Ziegler på USÖ tycker att det viktigt att inte lägga skulden på patienterna.

– Det viktiga här är att inte skylla på patienterna eller på en viss generation. En hög andel av de som kommer till akuten har faktiskt varit i kontakt med sjukvården och blivit hänvisade till just akuten, säger han.