Linköping

Stöd till laddstationer för elbilar

Bostadsrättsföreningen Gasellen i Linköping har beviljats 40 000 kr för att bygga två laddstationer för elbilar.

Nu hoppas Länsstyrelsen Östergötland att fler bostadsrättsföreningar ska ansöka om stöd från det så kallade "Klimatklivet".

Det är pengar som Naturvårdsverket beslutar om efter yttranden från Länstyrelsen, och som ska gå till åtgärder mot utsläpp av växthusgaser.

Tidigare har även kommunägda Tekniska verken i Linköping, och Vadstena och Ödeshögs kommuner beviljats stöd från Klimatklivet för utbyggnad av laddstationer i länet.