Bostadspriser uppåt efter stiltje

0:58 min

Bostadspriserna fortsätter att stiga i landet, visar nya siffror i dag från Mäklarstatistik. Men prisökningstakten skiljer sig mellan olika delar av landet.

Där priserna är som allra högst är ökningen som minst. Och när det gäller bostadsrätterna i centrala Stockholm så låg faktiskt priserna still den senaste månaden.

I Storstockholm och centrala Göteborg som ligger två och trea i prisligan så steg priserna med en procent, samma som bostadsrättspriserna i snitt i hela landet. Centrala Malmö hade den snabbaste prisstegringen på bostadsrätter med tre procent.

Tvärtom var det för villorna - där hade Stor-Malmö ingen prisökning alls den senaste månaden medan villpriserna i landet som helhet ökade med två procent. 

Dagens siffror från Mäklarstatistik bekräftar bilden från förra månaden att trots de senaste årens stora prisökningar så har det inte stannat upp, något som en del spekulerade i efter inbromsningen i december och januari. Men det var tydligen bara en effekt av den vanliga stiltjen på bostadsmarknaden kring jul- och nyårshelgerna.