Alarna gödslar marken

6:37 min

Nu blommar alarna. I Sverige har vi två arter, klibbal i söder och gråal i norr. De skiljs åt på flera sätt: klibbalen har mörkgröna äggrunda blad, gråalens blad har grå undersida. Dessutom har klibbalens kottar skaft, medan gråalens kottar är oskaftade. Lisa Henkow berättar om alar vid Helgasjöns strand i Småland.